Nasi nauczyciele

Tomasz Ziewiec

nauczyciel języka polskiego

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Albrecht

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Zastępca Dyrektora Szkoły

Sylwia Szmycińska

wychowawca klasy 0A

nauczyciel edukacji przedszkolnej

Marta Szafranek

wychowawca klasy 0A

nauczyciel edukacji przedszkolnej

Olga Strąk

wychowawca klasy 1A

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Elżbieta Tkaczyk

wychowawca klasy 1B

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Maria Jarosz

wychowawca klasy 2A

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Karolina Kotowska

wychowawca klasy 3A

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Barbara Małecka

wychowawca klasy 3B

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jadwiga Chyżyńska

wychowawca klasy 3C

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Anna Kostrzębska

wychowawca klasy 3D

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Pęska

wychowawca klasy 3E

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Paulina Kardaś

wychowawca klasy 4A

nauczyciel chemii i matematyki

Agnieszka Mazurek

wychowawca klasy 4B

nauczyciel historii i nauki o społeczeństwie

Magdalena Suske

wychowawca klasy 4C

nauczyciel wychowania fizycznego

Marta Kwiecień-Rysz

wychowawca klasy 4D

nauczyciel języka polskiego

wychowawca świetlicy

Małgorzata Bernatek

wychowawca klasy 5A

nauczyciel języka polskiego

Ewa Kozanecka

wychowawca klasy 5B

nauczyciel matematyki

Anna Chajneta

wychowawca klasy 6A

nauczyciel wychowania fizycznego

Magdalena Otorowska

wychowawca klasy 6B

nauczyciel języka angielskiego

Marta Pędzich

wychowawca klasy 6C

nauczyciel języka polskiego

Ewa Perkowska

wychowawca klasy 7A

nauczyciel języka angielskiego

Emilia Hyc

wychowawca klasy 7B

nauczyciel matematyki

Adrianna Barke vel Berg

nauczyciel języka angielskiego

Robert Chędor

nauczyciel wychowania plastycznego

wychowawca świetlicy

Izabella Gołębiowska

nauczyciel nauk przyrodniczych

Katarzyna Kołtun

nauczyciel religii

Ewa Królikowska

nauczyciel języka angielskiego

Ewa Kruk

nauczyciel wychowania technicznego

Patrycja Mańko

nauczyciel muzyki i bibliotekarstwa

Katarzyna Molenda

nauczyciel etyki oraz zajęć rozwijających kreatywność

Jan Nadaj

nauczyciel fizyki

Adrianna Noszczak

nauczyciel języka angielskiego i muzyki

Karolina Urantówka

nauczyciel informatyki

Edyta Ratajczak

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Anetta Szczepocka

nauczyciel języka niemieckiego

Agnieszka Zarzycka

nauczyciel wychowania fizycznego

Beata Zawiślak

nauczyciel religii

Anna Rudnicka

nauczyciel wychowania fizycznego

Olga Strąk

wychowawca świetlicy

Agnieszka Zabłocka  – Jurka

wychowawca świetlicy

logopeda

Agnieszka Niedzielska

wychowawca świetlicy – urlop macierzyński