O nas

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie istnieje od 1923 roku. Do budynku przy ulicy Grzybowskiej 35 przeprowadziła się w 1971 r. Obecnie,  we wszystkich klasach od pierwszej do ósmej, uczy się około 350 uczniów. Są też oddziały przedszkolne, z których jesteśmy bardzo dumni. 

Wyróżnikiem naszej działalności jest serdeczna atmosfera, kameralne warunki nauki i wypoczynku oraz przychylność kadry pedagogicznej. Lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym i rozpoczynają zawsze o godzinie 8.00. Wszystkie sale lekcyjne wyposażyliśmy w nośniki multimedialne i ekrany. Pracownia komputerowa dysponuje nowoczesnym sprzętem dostępnym dla każdego ucznia. Praca szkoły została w ostatnim czasie skomputeryzowana.

Dla najmłodszych mamy plac zabaw, salę rekreacyjną i wyposażone w multimedia sale. Dzieci na co dzień korzystają z nowego boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Przy szkole funkcjonuje pływalnia, a nasi uczniowie chętnie z niej korzystają w ramach lekcji w-f.  Na miejscu przygotowywane są smaczne posiłki wydawane w szkolnej stołówce. 

Starsi uczniowie mogą rozwijać swoje talenty korzystając z bogatej oferty zajęć dodatkowych.  Szczególną troską otaczamy naszych podopiecznych z klas 7-8. Zorganizowaliśmy dla nich klasy dwujęzyczne. Dużo uwagi poświęcamy nauczaniu języków obcych: angielskiego i niemieckiego oraz matematyki we współpracy z Politechniką Warszawską. Zależy nam, aby nasi ósmoklasiści napisali jak najlepiej egzaminy końcowe. Pomaga w tym dodatkowa liczba godzin poświęcona przygotowaniom i zaangażowanie naszych nauczycieli. Prowadzimy dobrze wyposażoną pracownię doradztwa zawodowego, realizując projekty unijne i badając predyspozycje zawodowe. Mamy bogato wyposażoną, nowoczesną  czytelnię.

W szkole prowadzone są również zajęcia specjalistyczne takie jak gimnastyka korekcyjna wad postawy, rewalidacja, zindywidualizowana ścieżka rozwoju,  program indywidualny dla dzieci szczególnie uzdolnionych, zajęcia rozwijające kreatywność oraz warsztaty socjoterapeutyczne czy trening zastępowania agresji.

Kadrę kierowniczą placówki stanowią dyrektor, wicedyrektor i kierownik świetlicy. W szkole pracuje kilkudziesięciu nauczycieli – specjalistów w swojej dziedzinie. Są wśród nich pedagog, psycholog, logopeda i bibliotekarz. Wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Grono jest kompetentne, doświadczone i zaangażowane w realizację wspólnie określonych celów. Stabilna kadra jest w stanie prawidłowo wdrażać każdą reformę edukacji.

W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi troszczący się o wygodę naszych podopiecznych. Na przejściu dla pieszych dyżuruje od rana pan „Stopek”. Dba o bezpieczeństwo na drodze. Na terenie przyszkolnym i w samym budynku nad dziećmi i młodzieżą opiekę sprawują nauczyciele wspomagani przez system monitoringu.

Szkoła dysponuje 6500 m2 powierzchni użytkowej, a w tym 1800 m2 powierzchni dydaktycznej. W budynku znajdują się 24 sale lekcyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć w dużych i małych grupach, sala gimnastyczna, sala sportowa, biblioteka, świetlica i stołówka.

Skip to content