Szkoła z tradycją

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej została utworzona w roku 1923. W budynku przy ulicy Grzybowskiej 35 mieści się od roku 1971. Obecnie w szkole uczy się 430 uczniów w 19 oddziałach. Są też dwa oddziały przedszkolne liczące po 23 dzieci. Ogółem w klasach I – III uczy się 208, a w klasach IV-VI 176 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 2 pracowników administracji i 12 pracowników obsługi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w szkole zainstalowano monitoring.
Lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym. Rozpoczynają się o godzinie 8:00 a kończą o 14:30 / kl. sportowe 15:30.
W Szkole Podstawowej Nr 25 pracuje 43 nauczycieli w tym 39 prowadzących zajęcia dydaktyczne i 4 nauczycieli specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda i bibliotekarz). Kadrę kierowniczą placówki stanowią dyrektor, wicedyrektor i kierownik świetlicy. Wszyscy nauczyciele legitymują się wykształceniem wyższym z przygotowaniem pedagogicznym. W szkole pracuje 1 stażysta, 2 nauczycieli kontraktowych, 23 mianowanych i 3 dyplomowanych. Staż pracy jest zróżnicowany, około połowę stanowią nauczyciele ze stażem do 15 lat i nauczyciele doświadczeni od 16 do nawet 41 lat pracy. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Grono jest kompetentne, doświadczone i zaangażowane w realizację wspólnie określonych celów. Stabilna kadra jest w stanie prawidłowo wdrażać reformę edukacji.
Szkoła ma 6500 m2 powierzchni użytkowej, a powierzchnia dydaktyczna wynosi 1685 m2. W budynku znajdują się 24 sale lekcyjne, sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica i stołówka.
W celu zapewnienia uczniom opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych w szkole funkcjonuje świetlica. Korzystają z niej uczniowie klas I-IV a w szczególnych wypadkach, również starsi. Świetlica czynna jest w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 8:00 i 11:30 – 18:00. Zajęcia odbywają się w grupach 25 osobowych, w oddzielnych salach. Uczniowie odrabiają lekcje oraz aktywnie wypoczywają realizując program opiekuńczo-wychowawczy.
Kliknij i przeczytaj więcej
Biblioteka szkolna jest w trakcie przekształcania w pracownię multimedialną. W tegorocznym budżecie zabezpieczone zostały środki na zakup czterech zestawów komputerowych, wprowadzana jest informatyczna baza danych dla księgozbioru. Uzupełniany jest księgozbiór o zakupy nowych lektur i nowości wydawniczych o bogatej szacie graficznej, zawierający zdobycze współczesnej nauki.
Kliknij i przeczytaj więcej
Jesteśmy dumni z naszej pracowni komputerowej, którą unowocześniamy w trybie ciągłym. Zajęcia cieszą się niezmiennym zainteresowaniem uczniów.
Kliknij i przeczytaj więcej