22 marca 2019 w naszej szkole odbyło się sympozjum naukowe z okazji Światowego Dnia Wody. Uczniowie klas 7-8 przygotowali bardzo ciekawe prezentacje w języku polskim i angielskim i mogli porozmawiać z pracownikiem naukowym z Instytutu Geologii, który na co dzień zajmuje się problematyką hydrologii.

Światowy Dzień Wody w naszej szkole