Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Polega na przygotowaniu projektów prezentujących przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych.

Szczegółowe informacje:

455