OPŁATY ZA OBIADY, ZA MIESIĄC CZERWIEC PRZYJMOWANE BĘDĄ:
03.06.( Poniedziałek) 07.30-08.30
04.06.( Wtorek) 7.30-8.30
05.06.( Środa) 7.30-8.30
06.06.( Czwartek) 7.30-8.30
07.06.( Piątek) 7.30-8.30

Opłaty za czerwiec
Pełny obiad 12 x 8,00 = 96,00PLN
Wyżywienie oddział przedszkolny 12 x 11,00=132,00PLN
II Danie 12 x 6,00 =72,00PLN
Zupa 12 x 2,00 = 24,00PLN

Opłaty przyjmowane będą w stołówce szkolnej
do 10 dnia każdego miesiąca .W przypadku braku wpłaty
w terminie dziecko otrzyma tylko zupę.

Prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów wpłat.
Osobą upoważnioną do przyjmowania opłat jest
Krystyna Godlewska

Nieobecność dziecka na posiłku prosimy zgłaszać pod numerem tel. 516 228 630 najpóźniej do godziny 9.00.