Terminy opłat:

01.04 (Poniedziałek) 07.30-08.30
02.04 (Wtorek) 7.30-8.30
03.04 (Środa) 7.30-8.30
04.04 (Czwartek) 7.30-8.30
05.04 (Piątek) 7.30-8.30

Pełny obiad 18 x 8,00 = 144,00PLN

Wyżywienie oddział przedszkolny 18 x 11,00=198,00PLN

II Danie 18 x 6,00 =108,00PLN
Zupa 18 x 2,00 = 36,00PLN

Opłaty przyjmowane będą w stołówce szkolnej
do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku braku wpłaty w terminie dziecko otrzyma tylko zupę.

Prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów wpłat.
Osobą upoważnioną do przyjmowania opłat jest Krystyna Godlewska