OPŁATY ZA OBIADY, ZA MIESIĄC MAJ  PRZYJMOWANE BĘDĄ:
06.05.( Poniedziałek) 07.30 – 08.30
07.05.( Wtorek) 7.30 – 8.30
08.05.( Środa) 7.30 – 8.30
09.05.( Czwartek) 7.30 – 8.30
10.05.( Piątek) 7.30 – 8.30

Pełny obiad  20 x 8,00 = 160,00PLN
Wyżywienie oddział przedszkolny 20 x 11,00=220,00PLN
II Danie 20 x 6,00=120,00PLN
Zupa 20 x 2,00 = 40,00PLN

Opłaty przyjmowane będą w stołówce szkolnejdo 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku braku wpłaty w terminie dziecko otrzyma tylko zupę.

Prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów wpłat.Osobą upoważnioną do przyjmowania opłat jestKrystyna Godlewska

Nieobecność dziecka na posiłku prosimy zgłaszać pod
numerem tel. 516 228 630 najpóźniej do godziny 9.00.

673