OPŁATY ZA OBIADY, ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK PRZYJMOWANE BĘDĄ:
01.10.( Poniedziałek) 07.30-08.30
02.10.(Wtorek) 7.30-8.30
03.10.( Środa) 7.30-8.30
04.10.( Czwartek) 7.30-8.30
05.10.( Piątek) 7.30-8.30

Opłaty za październik

Pełny obiad 23 x 8,00 = 184,00PLN
Wyżywienie oddział przedszkolny 23×11,00=253,00PLN
II Danie 23 x 6,00 =138,00PLN
Zupa 23 x 2,00 = 46,00PLN

Opłaty przyjmowane będą w stołówce szkolnej do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku braku wpłaty w terminie dziecko otrzyma tylko zupę.
Przypominamy o możliwości dokonania wpłaty na konto bankowe. Szczegółowe informacje na stronie Stołówka

Prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów wpłat.
Osobą upoważnioną do przyjmowania opłat jest Krystyna Godlewska

Nieobecność dziecka na posiłku prosimy zgłaszać pod numerem tel. 516 228 630 najpóźniej do godziny 9.00

721