OPŁATY ZA OBIADY, ZA MIESIĄC STYCZEŃ PRZYJMOWANE BĘDĄ:
02.01.( Środa) 07.30-08.30
03.01.( Czwartek) 7.30-8.30
04.01.( Piątek) 7.30-8.30
07.01.( Poniedziałek) 7.30-8.30
08.01.( Wtorek) 7.30-8.30

Opłaty za styczeń
Pełny obiad 18 x 8,00 = 144,00PLN
Wyżywienie oddział przedszkolny 18×11,00=198,00PLN
II Danie 18 x 6,00 =108,00PLN
Zupa 18 x 2,00 = 36,00PLN

Opłaty przyjmowane będą w stołówce szkolnej
do 10 dnia każdego miesiąca .W przypadku braku wpłaty
w terminie dziecko otrzyma tylko zupę.

Więcej na stronie stołówki szkolnej

686