Październik i listopad to miesiące obfitujące w wiele ważnych i ciekawych wydarzeń. Złotą polską jesień podziwialiśmy biorąc udział w konkursie plastycznym “Dary jesieni” zorganizowanym przez panią Małgosię Adamską.
100 rocznicę obchodów Odzyskania Niepodległości Polski uczciliśmy biorąc udział w konkursie plastycznym, któremu patronował pan Rober Chędor, a także biorąc udział w Wieczorze Pieśni Patriotycznej, przygotowanym przez panią Dorotę Kostrzewę  i panią Mariolę Jarosz.

Dzieci mają też swoje prawa – to motto kolejnego konkursu zorganizowanego  przez panią Agnieszkę Zabłocką – Jurka i Olgę Strąk.

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, indywidualnie oraz dla grup świetlicowych. Gratulujemy i zapraszamy do kolejnych konkursów, a już jest ich sporo….

Radosnym akcentem kończącym listopad były andrzejkowe wróżby oraz wspólna zabawa przy muzyce.
Klasa II b z panią Anią Gorzałą gościła w bibliotece publicznej przy ul. Chłodnej gdzie dowiedziała się wielu ciekawych informacji o andrzejkowych tradycjach, a także brała udział w andrzejkowym wróżeniu. Czyje imię na serduszku przebije ostra szpilka…?! – To jest pytanie.