Pedagog

Pedagog
Katarzyna Molenda
pedagog szkolny, socjoterapeuta,
terapeuta pedagogiczny

Godziny pracy

Poniedziałek: 07.30 – 12.30
Wtorek: 08.00 – 12.30
Środa: 8.00 – 12.30 
Czwartek: 08.00 – 12.30
Piątek:  08.00 – 11.30

Kontakt

Tel.: (0 22) 620 39 15

Pokój 106

Warsztaty profilaktyczne z pedagogiem szkolnym

Dzieci chętnie biorą udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Warsztaty odbywają się w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Podczas spotkań koncentrujemy się na budowaniu poczucia bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach trudnych. Celem zajęć jest kształtowanie u dzieci umiejętności społecznych takich jak: obrona swoich praw, stawianie granic, odmawianie, proszenie o pomoc, asertywność i integracja grupy.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych przez pedagoga, socjoterapeutę. Zadaniem zajęć socjoterapeutycznych jest wzmocnienie osobowości młodych ludzi poprzez realizacje celów rozwojowych i edukacyjnych.

Zajęcia socjoterapeutyczne stwarzają także okazje do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności, szczególnie interpersonalnych takich jak; asertywność, podejmowanie decyzji, szukanie wsparcia i pomocy.

Pedagog szkolny zaprasza wszystkich uczniów do współpracy w ramach szkolnej akcji „Pomoc Koleżeńska”. Bo pomaganie jest cool.

Jeżeli potrzebujesz pomocy drugiej osoby – przyjdź do nas!
Jeśli możesz takiej pomocy udzielić, chcesz spróbować pomóc innym uczniom naszej szkoły
w zrozumieniu trudniejszego materiału – zgłoś się.

Pomoc koleżankom i kolegom, którzy mają trudności z opanowaniem materiału szkolnego to nic strasznego. Rówieśnicy rozumieją lepiej, „odbierają na tej samej fali”, potrafią szybciej, w znacznie bardziej przystępny sposób przekazać trudne dla innych partie materiału. Gorsze oceny mogą pojawić się w różnym czasie i z różnych powodów (długa nieobecność w szkole, czasowa niedyspozycja, jednak niezmiennie prowadzą do problemów).

Pracujemy też indywidualnie. Podczas zajęć Treningu Umiejętności Społecznych rozwijamy kluczowe kompetencje społeczne przez:

  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb,
  • trening umiejętności komunikacyjnych,
  • zmianę zachowań na bardziej efektywne społecznie,
  • poznanie metod radzenia sobie z emocjami,
  • pracę nad przestrzeganiem zasad,
  • uczenie się odreagowania napięć emocjonalnych,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Dzieci i młodzież nabywają nowe umiejętności społeczne i komunikacyjne przez podawanie precyzyjnych instrukcji i modelowanie zachowań, doświadczanie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji, możliwość uzyskania informacji zwrotnej od trenera, przeniesienie – generalizację ćwiczonych umiejętności przez wykonywane zadania domowe.

Certyfikaty i podziękowania dla pedagoga.

Rodzicu, może warto coś zmienić lub poprawić w zakresie komunikacji z dzieckiem?

Oto wskazówki:

“Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł tryumf odnosi.”

Janusz Korczak

O współistnieniu i współodpowiedzialności
“Dziecko i dorosły to dwie różne części ludzkości, które nawzajem wpływają na siebie i przy obopólnej pomocy powinny współistnieć w harmonii. To nie jest więc tylko tak, że dorosły musi pomagać dziecku, ale także dziecko musi pomagać dorosłemu.”

Maria Montessori

Bajka o uczuciach
Dawno, dawno temu, na oceanie istniała wyspa, którą zamieszkiwały emocje, uczucia
oraz ludzkie cechy – takie jak:
dobry humor, smutek, mądrość, duma;
a wszystkich
… (czytaj dalej)
Program pracy z uczniem zdolnym (pobierz)
Program przeciwdziałania uzależnieniom (pobierz)
Jak zachęcać dziecko do samodzielności (pobierz)
Jak zachęcać dziecko do współpracy (pobierz)
Jak zmotywować się do nauki (pobierz)
Skip to content