Święta Bożego Narodzenia to czas miłości, radości, szczęścia oraz wspólnych chwil w gronie rodzinnym. W tych szczególnych dniach nie zapominajmy o tych, którzy żyją w warunkach niezmiernie trudnych. O rodzinach, w których brakuje pieniędzy na artykuły pierwszej potrzeby.
Podzielmy się z innymi cząstką drzemiącej w nas miłości do bliźniego, biorąc udział w corocznej szkolnej akcji pod hasłem „Podziel się z innymi”.
Aby pomóc najuboższym dzieciom z naszej szkoły, wystarczy tylko zabrać ze sobą jedno z serduszek wiszących na choince znajdującej się na parterze (już od 6 grudnia), a następnie przygotować świąteczną paczkę dla wybranego ucznia naszej szkoły. Paczkę wraz z serduszkiem należy dostarczyć do dnia 18.12.2017 r. (do poniedziałku), do pani pedagog – pokój nr 106 lub zastępcy dyrektora – pokój nr 118.
Dostarczone paczki przekazane zostaną dzieciom i ich rodzinom, wnosząc do ich domu radość oraz cząstkę miłości, którą zechcieli się z nimi podzielić ludzie dobrej woli. W imieniu wszystkich dzieci, które otrzymają świąteczne paczki i na których twarzach pojawi się uśmiech, a w sercach choć na chwilę zagości szczęście ….

Serdecznie DZIĘKUJEMY!

———| Agnieszka Albrecht

470