Ponadprogramowo

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020-2021

Mając na uwadze dobro i wszechstronny rozwój dziecka organizujemy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych oraz mających kłopoty w nauce.W ramach pomocy uczniom słabym organizowane są zajęcia wyrównawcze. Uczniowie zdolni korzystają z ciekawych zajęć realizowanych przez najlepszych nauczycieli w ramach kół przedmiotowych. Problemy wychowawcze rozwiązywane są przez wychowawców klas w porozumieniu i we współpracy z pedagogiem i psychologiem.

Skip to content