Udziela bezpłatnej pomocy rodzinom, osobom pokrzywdzonym, dzieciom i młodzieży.

309