W czwartek 21 marca przywitaliśmy wiosnę. W tym dniu w naszej szkole było bardzo kolorowo i wesoło. Od rana w salach lekcyjnych klas IV-VII trwały prace nad przygotowaniem barwnych plakatów pt. “Wiosna tuż … tuż …”. Kolejną atrakcją była “Gra szkolna” zorganizowana przez Samorząd Uczniowski, w której uczniowie wykonywali różne zadania o tematyce wiosennej. W sali gimnastycznej odbył się koncert piosenki wiosennej dla klas młodszych.

609