Pracownia komputerowa

Szkoła dysponuje pracownią komputerową z 27 stanowiskami. Stopniowo unowocześniany jest sprzęt i oprogramowanie. W ramach tego procesu został zgłoszony akces do programu “Szkoła 2.0” firmy Microsoft. Od września 2018 r. uruchomiony został dziennik elektroniczny, którego funkcjonalność jest stale rozwijana. W 2019 roku zakończyła się wymiana infrastruktury sieciowej. W tym roku dokonano częściowej modernizacji pracowni dzięki zakupowi nowszych modeli komputerów.

Scratch2

Programowanie w SCRATCH

Scratch1

W Scratchu uczymy się programować interaktywne historie, gry i animacje — uczniowie dzielą się swoimi dziełami ze społecznością online z całego świata.
Scratch uczy kreatywnego myślenia, współpracowania, oraz wyciągania wniosków – czyli ważnych umiejętności potrzebnych do życia w teraźniejszości.

piesscratch

Zobacz więcej  naszych projektów

dino

Tydzień kodowania 

W dniach 12 – 19 października 2020 r. w naszej Szkole odbył się Europejski Tydzień Kodowania. Aktywność uczniów klas od 2 do 8 polegała na tworzeniu projektów i podejmowaniu wyzwań w ramach Godziny Kodowania w Akademii Khana. Na zajęciach w pracowni komputerowej, po zalogowaniu się własnym kontem na stronę Khan Academy, każdy uczeń próbował podjąć wyzwanie i uzyskać za nie punkty. Praca polegała na rysowaniu, kolorowaniu i tworzeniu animacji przy pomocy języka programowania JavaScript.
Główne tematy:
zabawy związane z kodowaniem, podstawowe pojęcia programowania.
cw20-zglqU

Rysowanie z Kodem w Khan Academy

Nasi uczniowie uczą się na lekcjach podstaw JavaScript, jednego z najbardziej popularnych na świecie języków programowania. Tworzą własne projekty i świetnie się bawią 🙂

avatar1a

Zobacz więcej naszych projektów

avatar6a

Konkursy informatyczne

Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Zadania domowe

Prace domowe można przesyłać za pomocą Dziennika Librus lub aplikacji TEAMS, zgodnie ze wskazaniem nauczyciela. Praca powinna być podpisana numerem z dziennika i klasą jeśli nie zostało ustalone inaczej.

Zajęcia wyrównawcze w TEAMS

Uczniowie, którzy potrzebują wsparcia lub pragną uzupełnić braki, mogą zgłaszać taką potrzebę po lub przed lekcją informatyki. Nauczyciel zorganizuje zajęcia dodatkowe-wyrównawcze online w TEAMS, po wcześniejszym ustaleniu terminu i zebraniu grupy. Maksymalnie 3 uczniów w ramach jednej sesji.

Skip to content