Pracownia komputerowa

Szkoła dysponuje pracownią komputerową z 27 stanowiskami. Stopniowo unowocześniany jest sprzęt i oprogramowanie. W ramach tego procesu został zgłoszony akces do programu “Szkoła 2.0” firmy Microsoft. Od września 2018 r. uruchomiony został dziennik elektroniczny, którego funkcjonalność jest stale rozwijana. W 2019 roku zakończyła się wymiana infrastruktury sieciowej. W tym roku dokonano częściowej modernizacji pracowni dzięki zakupowi nowszych modeli komputerów.

Zadania domowe

Prace domowe można przesyłać za pomocą Dziennika Librus lub aplikacji TEAMS, zgodnie ze wskazaniem nauczyciela. Praca powinna być podpisana numerem z dziennika i klasą jeśli nie zostało ustalone inaczej.

Zajęcia wyrównawcze w TEAMS

Uczniowie, którzy potrzebują wsparcia lub pragną uzupełnić braki, mogą zgłaszać taką potrzebę po lub przed lekcją informatyki. Nauczyciel zorganizuje zajęcia dodatkowe-wyrównawcze online w TEAMS, po wcześniejszym ustaleniu terminu i zebraniu grupy. Maksymalnie 3 uczniów w ramach jednej sesji.

Tydzień kodowania 2020

W dniach 12 – 19 października 2020 r. w naszej Szkole odbędzie się Europejski Tydzień Kodowania 2020. Aktywność uczniów klas od 2 do 8 będzie polegała na tworzeniu projektów i podejmowaniu wyzwań w ramach Godziny Kodowania w Akademii Khana. Na zajęciach w pracowni komputerowej, po zalogowaniu się własnym kontem na stronę Khan Academy, każdy uczeń spróbuje podjąć wyzwanie i uzyskać za nie punkty. Praca będzie polegała na rysowaniu, kolorowaniu lub tworzeniu animacji przy pomocy języka programowania JS.
Główne tematy:
zabawy związane z kodowaniem, podstawowe pojęcia programowania.
cw20-zglqU

Konkursy informatyczne

Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych