W dniu 11 października o godz.10.10 w naszej szkole przeprowadzona została próbna ewakuacja z udziałem uczniów, nauczycieli, obsługi i administracji. Zgodnie z procedurami po ogłoszeniu alarmu powiadomiona została Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza. Akcja przebiegła sprawnie i zgodnie z planem.

— Jadwiga Chyżyńska

455