Psycholog

Psycholog (kl.0-VI) Małgorzata Dubiel

tel.: (0-22) 631 08 23 lub 631 57 73

GABINET PSYCHOLOGA

pokój 106 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1, ul. Zawiszy 13

GODZINY PRACY

Poniedziałek:  11.00 – 13.00 (poradnia do 15.30), w szkole – pierwszy poniedziałek miesiąca)
Wtorek: 16.30 – 20.00 (poradnia)
Środa: 13.30 – 17.30 (poradnia)

Psycholog Daria Szprynger

tel.: (0-22) 620 39 15

GABINET PSYCHOLOGA

Dyżur w szkole (pokój 106)

GODZINY PRACY

Wtorek: 12.30 – 16.30
Środa: 17.00 – 19.00 – dyżur podczas dni otwartych i zebrań z rodzicami
Czwartek: 08.30 – 13.00
Piątek: 13.00 – 15.30
Psycholog:
1. We współpracy z nauczycielami kwalifikuje uczniów do badań psychologicznych (diagnozujących, uzupełniających itd.);
2. Utrzymuje stały kontakt z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi placówkami współpracującymi ze szkołą przekazując na bieżąco nauczycielom i rodzicom informacje dotyczące uczniów;
3. Doradza w sprawach dostosowania wymagań dla uczniów mających trudności w nauce i posiadających opinię PPP, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz monitoruje ich realizację przez nauczycieli na koniec każdego miesiąca;
4. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi, społecznymi i emocjonalnymi (porady, zajęcia o charakterze terapeutycznym, o charakterze wsparcia);
5. Wspiera nauczycieli i rodziców w sprawach wychowawczych.