Psycholog

Psycholog
Milena Cieślak

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr. 1 w Warszawie, ulica Zawiszy 13.
Telefon: (22) 6310823, (22) 631 57 73
Poniedziałek; 15.00 – 19.00
Wtorek: 09.00 – 13.00
Środa: 14.00 – 18.00
Czwartek: 11.00 – 15.00
Piątek:  08.00 – 12.00

Zadania psychologa:


1. We współpracy z nauczycielami kwalifikuje uczniów do badań psychologicznych (diagnozujących, uzupełniających itd.);
2. Utrzymuje stały kontakt z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi placówkami współpracującymi ze szkołą przekazując na bieżąco nauczycielom i rodzicom informacje dotyczące uczniów;
3. Doradza w sprawach dostosowania wymagań dla uczniów mających trudności w nauce i posiadających opinię PPP, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz monitoruje ich realizację przez nauczycieli na koniec każdego miesiąca;
4. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi, społecznymi i emocjonalnymi (porady, zajęcia o charakterze terapeutycznym, o charakterze wsparcia);
5. Wspiera nauczycieli i rodziców w sprawach wychowawczych.