Rada Rodziców

CZYM JEST RADA RODZICÓW?

Rada Rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

  • z innymi organami szkoły, np. Radą Pedagogiczną, Dyrektorem, Samorządem Uczniowskim,

  • z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne, z Radami Rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Pragniemy przedstawić Wam na co przeznaczane są składki, które wpłacacie na Fundusz Rady Rodziców. Między innymi na:

  • Nagrody w licznych konkursach i turniejach organizowanych przez nauczycieli;

  • Imprezy dla dzieci takie jak bal karnawałowy, Dzień Dziecka,

  • Nagrody książkowe dla wszystkich uczniówna zakończenie roku szkolnego (około 450 nagród);

  • Dofinansowanie wyjazdów na tzw. zieloną szkołę dla uczniów których sytuacja finansowa na to nie pozwala;

  • Spotkania i warsztaty wspierające kreowanie przyjaznej przestrzeni wspomagającej edukację;

  • Stworzony w tym roku po raz pierwszy Uczniowski Budżet Partycypacyjny (budżet, o którego spożytkowaniu decydują uczniowie);

Wasze pomysły i uwagi. W tym celu udostępniliśmy na korytarzu skrzynkę kontaktową „Pomysł na moją szkołę”. Przykładem jest pomysł na napis powitalny na ścianie w szatni czy też „edukacyjne” schody.

Każdy pomysł jest ważny i każda złotówka jest ważna! Rada Rodziców jest potrzebna i pozytywnie wpływa na rozwój i edukację uczniów naszej szkoły.

Żeby wszystkie te inicjatywy miały możliwość realizacji potrzeba środków dlatego prosimy o wpłaty składek na konto Rady Rodziców.

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy naszych Dzieci,

zapraszamy do ścisłej współpracy z Radą Rodziców w zakresie wsparcia wydarzeń szkolnych, w tym konkursów. Kwoty zabudżetowane na ten cel są zapisane w planie budżetowym na rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy do jak najwcześniejszego kontaktu z Radą Rodziców celem uzgodnienia planów wsparcia poszczególnych grup wydarzeń, co pozwoli nam skutecznie rozplanować zaangażowanie Rady Rodziców i wybrać najciekawsze propozycje do finansowania.

 

Daria Jadczak

0a

Barbara Rusiecka

1a

Aleksandra Chłus

2a

Joanna Olszak – Kowalska

2 b

Renata Halak

3 a

Marta Fusch – Lupa

3b 

Aleksandra Stelmach

4a

Piotr Olechno

4b

Tomasz Mikołajczyk

5 a

Renata Socha

6a

Arkadiusz Sałek

6b

Aneta Głuchowska

6c

Renata Halak

6d

Michał Kiełbicki

7a

Paula Jaszczak

7b

Katarzyna Mętrak

7 c

Andrzej Murawski

8a

Wioletta Gryszczenko

8b

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca RR: Marta Fusch – Lupa
Wiceprzewodnicząca RR: Joanna Olszak – Kowalska
Skarbnik RR: Renata Socha
Sekretarz Prezydium RR: Wioletta Gryszczenko

Skip to content