Rada Rodziców

Logo-RR

CZYM JEST RADA RODZICÓW?

Rada Rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:
  • z innymi organami szkoły, np. Radą Pedagogiczną, Dyrektorem, Samorządem Uczniowskim,
  • z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne,
  • z Radami Rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

CO ROBIMY?

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Pragniemy przedstawić Wam na co przeznaczane są składki, które wpłacacie na Fundusz Rady Rodziców. Między innymi na:
  • Nagrody w licznych konkursach i turniejach organizowanych przez nauczycieli;
  • Imprezy dla dzieci takie jak bal karnawałowy, Dzień Dziecka,
  • Nagrody książkowe dla wszystkich uczniówna zakończenie roku szkolnego (około 450 nagród);
  • Dofinansowanie wyjazdów na tzw. zieloną szkołę dla uczniów których sytuacja finansowa na to nie pozwala;
  • Spotkania i warsztaty wspierające kreowanie przyjaznej przestrzeni wspomagającej edukację;
  • Stworzony w tym roku po raz pierwszy Uczniowski Budżet Partycypacyjny (budżet, o którego spożytkowaniu decydują uczniowie);
Wasze pomysły i uwagi. W tym celu udostępniliśmy na korytarzu skrzynkę kontaktową „Pomysł na moją szkołę”. Przykładem jest pomysł na napis powitalny na ścianie w szatni czy też „edukacyjne” schody.
Każdy pomysł jest ważny i każda złotówka jest ważna! Rada Rodziców jest potrzebna i pozytywnie wpływa na rozwój i edukację uczniów naszej szkoły.
Żeby wszystkie te inicjatywy miały możliwość realizacji potrzeba środków dlatego prosimy o wpłaty składek na konto Rady Rodziców.

WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI I WYCHOWAWCAMI

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy naszych Dzieci,
zapraszamy do ścisłej współpracy z Radą Rodziców w zakresie wsparcia wydarzeń szkolnych, w tym konkursów. Kwoty zabudżetowane na ten cel są zapisane w planie budżetowym na rok szkolny 2018/2019. Zapraszamy do jak najwcześniejszego kontaktu z Radą Rodziców celem uzgodnienia planów wsparcia poszczególnych grup wydarzeń, co pozwoli nam skutecznie rozplanować zaangażowanie Rady Rodziców i wybrać najciekawsze propozycje do finansowania.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca RR: Magdalena Adach
Wiceprzewodnicząca RR: Anna Żukowska
Skarbnik RR: Marta Fuchs-Lupa
Sekretarz Prezydium RR: Krzysztof Fronczyk

SKŁAD RADY RODZICÓW

Urszula Rękawek (0A)
Aleksandra Chłus (0B)
Jarosław Florkiewicz (1A)
Marta Fuchs-Lupa (1B)
Krzysztof Tarczyński (2A)
Piotr Olechno (2B)
Tomasz Mikołajczak (3A)
Magdalena Adach (4A)
Renata Socha (4B)
Tomasz Sadowski (4C)
Krzysztof Fronczyk (4D)
Anna Żukowska (4E)
Paulina Stanisławska (5B)
Tomasz Piekarski (5A)
Danuta Konecka (5C)
Alicja Szewczyk-Żołędowska (6A)
Monika Rakoczy-Ordanik (5D)
Magdalena Pastwa (6B)
Kinga Szczykutowicz (7A)
Monika Szcześniewska (7B)
Joanna Olszak-Kowalska (7C)
Małgorzata Rożek (8A)
Dariusz Śliwiński (8B)

KONTAKT

SKŁADKI

Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto o numerze: 
76 12406319 1111 0000 4777 6362
(w tytule: składka na RR /imię nazwisko dziecka / klasa)
Wyodrębniony fundusz opłat świetlicowych:
nr konta: 49 12406319 1111 0010 7248 7661

AKTUALNOŚCI

Aby przejść do aktualności związanych z Radą Rodziców należy kliknąć poniższy przycisk:

BUDŻET

Aby zapoznać się z aktualnym budżetem Rady Rodziców proszę o kliknięcie poniższego przycisku:

REGULAMIN

Aby zapoznać się z regulaminem Rady Rodziców proszę o kliknięcie poniższego przycisku:

PROTOKOŁY Z ZEBRAŃ

Aby zapoznać się z z protokołami z naszych regularnych zebrań proszę o kliknięcie poniższego przycisku:

ANKIETY

Szanowni Rodzice,
Jednym z podstawowych aspektów naszej działalności jest pozyskiwanie Waszych opinii o sprawach dotyczących szkoły. W tym celu prosimy Was regularnie o wypełnienie ankiet na aktualnie ważne tematy. Przycisk „RR: Raporty z Ankiet” przekieruję Was na stronę zawierającą sprawozdania z dotychczasowo przeprowadzonych ankiet. Przycisk „RR: Aktualne Ankiety” przekieruję Was na stronę zawierającą odnośniki do bieżących formularzy. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji się z nimi zapoznać, zapraszamy ich wypełnienia. Wypełnienie ankiety jest zawsze anonimowe, nie towarzyszy jemu zbieranie Waszych jakichkolwiek danych. W przypadku, jeżeli do naszej szkoły uczęszcza więcej niż jedno Wasze dziecko, prosimy o wypełnienie ankiety tyle razy, ile Waszych dzieci uczęszcza do naszej szkoły.