W dniu 19.04.2018 odbył się coroczny turniej sprawnościowo – wiedzowy dla klas czwartych RAMBIT.

Brały w nim udział 4 klasy czwarte, które rywalizowały ze sobą pod względem sprawności fizycznej oraz wiedzy.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce klasa 4A
II miejsce klasa 4C
III miejsce 4 B
IV miejsce 4D

496