Wytyczne reformy edukacji na Woli

Na terenie Dzielnicy Wola funkcjonować będzie 19 szkół podstawowych. We wszystkich placówkach zorganizowane będą oddziały przedszkolne oraz klasy pierwsze. Rodzice przyszłych 7-klasistów sami zdecydują czy pozostają w dotychczasowej szkole podstawowej, czy aplikują do innej placówki.
W wyniku reformy oświaty uległa zmianie dotychczasowa sieć szkół na Woli. Od 1 września 2017 r. na terenie dzielnicy funkcjonować będzie 19 szkół podstawowych, w tym 4 utworzone w efekcie przekształcenia gimnazjów zlokalizowanych przy ulicach: Kasprzaka 1/3, Grenady 16, Deotymy 25/33 oraz  Smoczej 19.Dla każdej z nich wyznaczony został nowy obwód. Wszystkie wolskie szkoły podstawowe dysponują atrakcyjną, zróżnicowaną ofertą edukacyjną. W aż 13 placówkach powstaną oddziały specjalistyczne (językowe, sportowe, integracyjne). Ponadto w każdej szkole podstawowej utworzony zostanie oddział przedszkolny.
Na Woli nie będzie przymusowego przenoszenia obecnych klas szóstych szkoły podstawowej do nowych placówek. – Podjęliśmy decyzję, że to rodzice przyszłych 7-klasistów zdecydują czy pozostają w dotychczasowej szkole, czy aplikują do innej placówki – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola.
Dzielnica Wola przygotowała atrakcyjną ofertę dla tych uczniów w nowych szkołach podstawowych. Chodzi przede wszystkim o klasy dwujęzyczne (język hiszpański, angielski, niemiecki) oraz sportowe (piłka siatkowa, piłka nożna, unihokej, lekkoatletyka, judo, koszykówka). Rodzice obecnych 6-klasistów, którzy będą chcieli przenieść swoje dziecko do nowej placówki będą musieli złożyć w tej placówce stosowny wniosek do 28 lutego 2017 roku.

Uczniowie przyszłych klas VII mogą:

1. kontynuować naukę w obecnej szkole podstawowej;
2. wziąć udział w rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych, które będą zorganizowane w:

Szkole Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Grzybowska 35 – klasy dwujęzyczne z językiem angielskim;

Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy, ul. Esperanto 7a – klasy dwujęzyczne z językiem angielskim;

Szkole Podstawowej nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie, ul. Brożka 15 – klasy dwujęzyczne z językiem angielskim;

Szkole Podstawowa nr …., ul. Kasprzaka 1/3 – klasy dwujęzyczne z językiem angielskim;

Szkole Podstawowej nr …., ul. Grenady 16 – klasy dwujęzyczne z językiem niemieckim lub językiem angielskim;

Szkole Podstawowej nr …., ul. Smocza 19 – klasy dwujęzyczne z językiem hiszpańskim.

3. kontynuować naukę i szkolenie sportowe w oddziałach sportowych w:

Szkole Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Grzybowska 35 – klasy sportowe: dyscyplina pływanie;

Szkole Podstawowej nr 26 im. Mirosława Biernackiego, ul. Miedziana 8 – klasy sportowe: dyscyplina akrobatyka i piłka siatkowa;

Szkole Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej, ul. Ogrodowa 42/44 – klasy sportowe: dyscyplina koszykówka;

Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy, ul. Esperanto 7a – klasy sportowe: dyscyplina piłka siatkowa;

Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima, ul. Esperanto 5 – klasy  sportowe:  dyscyplina pływanie;

Szkole Podstawowej nr …, ul. Grenady 16 – klasy sportowe: dyscyplina piłka nożna, koszykówka;

Szkole Podstawowej nr …, ul. Deotymy 25/33 – klasy sportowe dyscyplina: piłka siatkowa, piłka nożna, unihokej, lekkoatletyka, judo

4. na wniosek rodzica kontynuować naukę w innej szkole podstawowej – stosowny wniosek będzie trzeba złożyć w danej szkole do 28 lutego br.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji będą na bieżąco zamieszczane na stronach internetowych: szkół, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy http://www.edukacja.warszawa.pl/ oraz Dzielnicy Wola www.wola.waw.pl

Zgodnie z projektem sieci 8-letnich szkół podstawowych z dniem 1 września 2017 r. na terenie  Dzielnicy Wola będzie funkcjonowało 19 szkół podstawowych, dla których dokonano korekty obwodów:

1.     Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Grzybowska 35;

2.     Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego, ul. Miedziana 8;

3.     Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego, ul. Płocka 30;

4.     Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petöfiego, ul. Grabowska 1;

5.     Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej, ul. Syreny 5/7;

6.     Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja, ul. Ożarowska 69;

7.     Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury, ul. Żytnia 40;

8.     Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej, ul. Ogrodowa 42/44;

9.     Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy, ul. Esperanto 7a;

10.  Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie, ul. Brożka 15;

11.  Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima, ul. Esperanto 5;

12.  Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37;

13.  Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej   ul. Elekcyjna 21/23;

14.  Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317, ul. Deotymy 37;

15.  Szkoła Podstawowa nr 351, ul. J. Olbrachta 48/56;

16.  Szkoła Podstawowa nr …., ul. Kasprzaka 1/3;

17.  Szkoła Podstawowa nr …., ul. Grenady 16;

18.  Szkoła Podstawowa nr …., ul. Deotymy 25/33;

19.  Szkoła Podstawowa nr …., ul. Smocza 19.

We wszystkich szkołach podstawowych będą zorganizowane oddziały przedszkolne i klasy pierwsze. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w kwietniu br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Szczegóły naboru (harmonogram, zasady, kryteria) opublikowane zostaną w serwisie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/14143_rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow