Rekrutacja do kl.I sportowej o profilu pływackim

Wymogi względem kandydatów do klasy sportowej

Od kandydatów do klasy sportowej wymaga się:

1. bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,
2. zaliczenie prób sprawności fizycznej i pływania,
3. pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Adresy przychodni specjalistycznych:
Przychodnia Specjalistyczna Poradni Sportowo-Lekarskiej, Al. Wyzwolenia 6A, Warszawa. Zapisy 22 6282080
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, ul. Wawelska 5 /na terenie Skry/ Zapisy 22 5929340

Uwaga: długie terminy zapisów!

Zasady rekrutacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej obowiązuje terminarz i procedury określone przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Niespełnienie dowolnego z kryterium rekrutacji lub brak pełnej dokumentacji złożonej w terminie skutkuje brakiem możliwości przyjęcia kandydata do pierwszej klasy sportowej w danym roku.

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ odbędzie się 3 kwietnia 2017r. (poniedziałek) w godzinach:
10:30-sala gimnastyczna,
12:30-basen.

Prosimy o zabranie stroju sportowego (koszulka, spodenki, obuwie sportowe oraz strój kąpielowy/spodenki, czepek, klapki, ręcznik).

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy sportowej:
Próba sprawności fizycznej: od 1 do 100

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów

ZAKRES OSWOJENIA Z WODĄ - PŁYWALNIA ORKA

  • Zanurzanie głowy.
  • Praca NN na piersiach – odcinek 10m (do stylu dowolnego, można wykorzystać deskę).
  • Praca NN na grzbiecie – odcinek 10m (do stylu grzbietowego, można wykorzystać deskę).
  • Skok do wody.

ZAKRES SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ – sala gimnastyczna

  • Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (3 próby)
  • Próba zwinności (bieg wahadłowy 4 x 10 m).
  • Siady z leżenia na plecach w czasie 30 s.
  • Próba gibkości.