22 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2017-2018. Uroczystość odbyła się w trzech kategoriach wiekowych.

W pierwszej kolejności została podsumowana praca uczniów klas piątych, szóstych i siódmych, o godzinie 10:00 odbyło się zakończenie w klasach: trzy, cztery, a o godzinie 11: 00 w klasach zero, jeden oraz dwa.
Akademię rozpoczęło przemówienie dyrektora szkoły p. Tomasza Ziewca, następnie głos zabrał przewodniczący rady rodziców. W dalszej części zostały wyróżnione osoby, które uzyskały najwyższe wyniki w szkole: wzorowe zachowanie oraz bardzo wysoką średnią.  Srebrne statuetki otrzymali uczniowie za wybitne sukcesy
w sporcie.  Nagrodzono również wyróżniających się na tle szkoły miłośników czytania.
Wręczona została nagroda w konkursie pt. “Super klasa”. Tytuł ten otrzymała klasa IVa (wychowawca p. Paulina Kardaś).
Po zakończonej części oficjalnej, uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami, gdzie odebrali upragnione świadectwa, owoce całorocznej pracy.