Samorząd uczniowski

Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018-2019

Za nami pracowity rok!
We wrześniu każda klasa wybrała dwóch delegatów odpowiedzialnych za kontakty z samorządem. Spośród nich 9 października wybraliście władze SU.
W październiku delegaci SU reprezentowali szkołę w dzielnicowej konferencji: Szkoła na straży praw dziecka. W tym samym miesiącu wystartowała taneczna przerwa, podczas której mogliście tańczyć przygotowane przez p. Annę Chajnetę układy choreograficzne. Dzięki wsparciu RR został zakupiony bezprzewodowy głośnik, co bardzo ułatwiło przeprowadzanie tanecznej przerwy. 12 października miał miejsce Dzień Kodowania w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania.
W listopadzie jak co roku miała miejsce zabawa andrzejkowa, którą poprowadziły uczennice klasy 8b: Wiktoria Starbała i Oliwia Krawczyńska.
W grudniu samorząd  ogłosił dwie akcje świąteczne: konkurs na najładniej udekorowaną klasę i mikołajki, podczas których zachęcaliśmy Was  do przyjścia do szkoły w świątecznych przebraniach.
Z inicjatywy SU został wprowadzony projekt: piątek bez pracy domowej.
W lutym jak co roku miała miejsce poczta walentynkowa.
Pod koniec lutego uczniowie klas ósmych zorganizowali lekcje w ramach europejskiej inicjatywy “Dzień bezpiecznego internetu” pod hasłem “Stop hejtowi”.
W marcu samorząd podjął się projektu pod tytułem Ekoszkoła. W ramach tej akcji przy wsparciu RR zostały zakupione kosze na segregację śmieci. Poza tym SU aktywnie zachęcał Was, drodzy uczniowie do zbiórki elektrośmieci, co przyniosło bardzo dobre rezultaty. Kolejnym punktem projektu był Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny, podczas którego uczniowie klas ósmych przeprowadzili we wszystkich klasach 4-7 multimedialną lekcję ekologiczną. Żeby ubarwić ten dzień SU zachęcał Was również  do przyjścia do szkoły w śmiesznych przebraniach, co spotkało się z dużym zadowoleniem szczególnie w młodszych klasach.
W czerwcu SU zaangażował się również w organizację Dnia Dziecka: uczniowie klasy 8a przygotowali stanowisko na którym szkolili kolegów z pierwszej pomocy.

W roku szkolnym 2018/2019 opiekunami  samorządu jest:
p. Magdalena Otorowska.