Samorząd uczniowski

Najważniejszymi celami Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 25 są integracja środowiska uczniowskiego, wspieranie współpracy rówieśniczej i rozwijanie świadomego wpływania na życie szkoły. Edukacje: społeczna, zdrowotna, regionalna oraz ekologiczna są realizowane w naszej działalności poprzez realizację wielu różnorodnych projektów.

Samorząd wykazuje się inicjatywą i swoimi działaniami wpływa na życie szkoły.
Dzięki staraniom uczniów w naszej szkole został wprowadzony piątek bez pracy domowej oraz muzyczne przerwy, podczas których dzieci tańczą do ulubionych przebojów.

Edukacja ekologiczna była realizowana podczas projektu „Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny”, kiedy to ósme klasy przygotowały i przeprowadziły multimedialną lekcję o ekologii dla młodszych klas.

Projekty „Go For Europe” i „Kocham Cię Polsko” zaangażowały wszystkich uczniów do zdobywania wiedzy na temat Europy oraz regionów Polski. Dały również szansę na wykazanie się talentami artystycznymi.

Dużą wagę Samorząd przykłada do integracji: w wielu naszych projektach uczniowie przygotowują atrakcje dla swoich rówieśników, na przykład podczas gry szkolnej z okazji Święta Wiosny, kiedy to starsi uczniowie wymyślili serię quizów, gier i zabaw dla młodszych klas.

Integrujemy się również dzięki corocznym imprezom takim  jak zabawa andrzejkowa, walentynki, Dzień Dziecka.

Dbamy o to, by szkoła była miejscem przyjaznym i kolorowym. Co roku odbywają się konkursy Samorządu Uczniowskiego na dekorację sal i korytarzy. Dzięki nim powstają wspaniałe projekty, będące efektem uczniowskiej współpracy.

Współdziałamy ze Szkolną Radą Wolontariatu. Angażujemy się w takie akcje jak zbiórki żywności dla schroniska dla zwierząt, czy pomoc dla Fundacji Św. Alberta.

Dużą wagę przykładamy do kształtowania świadomości ekologicznej uczniów. Samorząd co roku zachęca rówieśników do zbiórki elektrośmieci i plastikowych korków. Również kwestia segregacji odpadów jest naszym uczniom bliska. Na prośbę Samorządu Rada Rodziców zakupiła kosze do recyclingu, które stoją na korytarzach szkoły. 

Przed nami jeszcze wiele wyzwań. Co roku przeprowadzamy ankietę wśród wszystkich uczniów klas IV-VIII, dzięki której wiemy, czego nam potrzeba, co chcemy zmienić i jacy chcemy być.

Skip to content