Wykład dla rodziców nastolatków.

Samouszkodzenia występują u 11% – 39% nastolatków. Wiek inicjacji przypada zazwyczaj na okres między 12 a 18 rokiem życia. Niektóre osoby wybierają samookaleczenie, jako sposób radzenia sobie z trudnościami, bo nie znajdują innej możliwości i uważają, że im to pomoże. Jak możemy wspierać takie osoby? Jak z nimi pracować, żeby samouszkodzenia zdarzały się rzadziej?

Program spotkania:

  • Skala i charakterystyka problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży
  • Samouszkadzania a próby samobójcze
  • Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży
  • Społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności rodziców i osób pomagających
  • Postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających
  • Wybrane metody pracy z samouszkadzaniem u dzieci i młodzieży
  • Działania profilaktyczne

Prowadząca:

Małgorzata Łuba – psycholog, terapeuta jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia

Data i miejsce:
Poniedziałek 03.12.2018 godz. 16.30 – 18.45, Klub „ Rodzina na 102” Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie OPS Wola, Al. Solidarności 102 (Rondo Kercelak – niski budynek z cegły przy stacji ORLEN), tel.: 22 427 63 76