Rodziców uczniów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium szkolnego proszę o zgłaszanie się po odbiór decyzji oraz dostarczenie faktur do pedagoga szkolnego.

Zapraszam,
Katarzyna Molenda

485