Świetlica szkolna organizuje konkurs dla uczniów klas 0-V pt. “Świąteczne drzewko”

CELE KONKURSU:

-rozwijanie wyobraźni
-doskonalenie sprawności manualnej
-rozwijanie inicjatywy twórczej
-rozwijanie zdolności plastycznych

ZASADY KONKURSU:

-konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0-V uczęszczających do świetlicy SP nr 25
-każdy uczestnik może wykonać jedną pracę
-pracę należy wykonać techniką przestrzenną z wykorzystaniem różnorodnych materiałów np.: włóczki, tektury, nakrętek, guzików
-pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz klasą
-pracę konkursową wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody należy składać do dnia 13.12.2018 ( czwartek) do p. Marty Szafranek (sala nr 17 lub nr 5)
-prace można będzie zakupić w dniu zebrania 19.12.2018-pieniądze zostaną przekazane na Akcję ,,Pajacyk”
-rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18.12.2018
-przewidziane są nagrody

Serdecznie zapraszam do udziału,

— Marta Szafranek