Świetlica

UCZY! BAWI! WYCHOWUJE!

Po lekcjach w szkole, ciężkiej pracy umysłowej, przychodzi czas  na odpoczynek, relaks i dobrą zabawę w gronie rówieśniczym. To zapewnia naszym dzieciom, świetlica szkolna.

KARTA ZGŁOSZENIA – do pobrania

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 -do17.30

 • Każda grupa ma swojego wychowawcę oraz oddzielną, kolorową i dobrze wyposażoną salę świetlicową;
 • W świetlicy czytamy, recytujemy, rysujemy, wycinamy, śpiewamy, tańczymy, gramy na instrumentach;
 • Rozwijamy swoje zainteresowania i talenty;
 • Bierzemy udział w różnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych;
 • Organizujemy przedstawienia, kiermasze, spotkania integracyjne, uroczystości i  imprezy okolicznościowe, oraz zajęcia otwarte;
 • Aktywnie spędzamy czas na placach zabaw i na basenie;
 • Odwiedzamy teatry, kina, muzea, miejsca pamięci narodowej;
 • Uczymy się samodzielności i kultury życia codziennego;
 • Wspólnie się bawimy i uczymy współpracy w grupie;
 • Tworzymy miłą, życzliwą i przyjazną atmosferę;
 • Wychowawcy pomagają  dzieciom w odrabianiu lekcji oraz pracują indywidualnie z uczniami mającymi trudności w nauce.

W naszej świetlicy …

 • kształtujemy właściwą postawę etyczno – moralną,
 • wyrabiamy takie cechy jak: pracowitość, uczciwość, sumienność, zdyscyplinowanie,
 • wdrażamy dzieci do samodzielnej pracy umysłowej,
 • utrwalamy wiadomości szkolne,
 • pomagamy dzieciom z trudnościami w nauce,
 • rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez prowadzenie różnych form zajęć typu: zajęcia plastyczne, czytelnicze, muzyczne, origami, ruchowe, rozrywki umysłowe, gry i zabawy dydaktyczne,
 • kształtujemy nawyki kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w swoim środowisku,
 • uwrażliwiamy na los i potrzeby innych, poprzez organizowanie małych akcji charytatywnych, najczęściej z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 • kształtujemy postawy patriotyczne organizując wycieczki do miejsc pamięci narodowej, konkursy plastyczne i konkursy wiedzy, programy artystyczne ( 11 Listopada, 3 Maja),
 • troszczymy się o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci, duży nacisk kładąc na czynny wypoczynek, czyli: spacery, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, wycieczki rekreacyjne na łono natury i w miejsca zieleni,
 • wdrażamy do prawidłowych nawyków higienicznych (mycia rąk przed posiłkiem, schludny wygląd; organizując pogadanki z pielęgniarką szkolną, lekarzem),
 • dbamy o bezpieczeństwo podczas zabaw i zajęć (organizujemy również spotkania z policjantem, strażnikiem miejskim),
 • zapewniamy także dzieciom sporo wolnego czasu na indywidualny wybór rodzaju zabawy czy zajęć według własnego pomysłu i upodobania.

Nasze sale są kolorowe, schludne, zadbane, bogato wyposażone.
Nauczycielki pracujące w świetlicy to młoda, wykwalifikowana, bardzo sympatyczna i przyjaźnie nastawiona do dzieci i Rodziców kadra.

Nasza świetlica dobrze współpracuje z Rodzicami, zapraszając ich do pomocy w czasie wycieczek, a także we wszelkiego rodzaju uroczystościach świetlicowych jak: bal karnawałowy, Andrzejki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Dziecka itp. Wszystkie wydarzenia świetlicowe dokumentujemy w Kronice Świetlicy.

Świetlica nasza w ramach rozwijania zainteresowań uczniów wzbogaciła ofertę zajęć prowadzonych o różne koła zainteresowań.

Świetlicowy konkurs recytatorski pt. „Wiosna w wierszach ukryta” dla kl. I – III

W zeszłym tygodniu odbyło się rozstrzygnięcie świetlicowego konkursu recytatorskiego pt. „Wiosna w wierszach ukryta” dla kl. I – III. Konkurs stanowił okazję do doskonalenia warsztatowych umiejętności recytatorskich, prezentacji umiejętności oraz rozwijania uzdolnień literackich. Osoby wyróżnione otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Zabawy ruchowe w świetlicy szkolnej 

Zabawy i gry ruchowe to wiele przyjemności dla organizmu dziecka. Podczas takich zajęć, prowadzonych przez wychowawców świetlicy, uczniowie mogą wspaniale się bawić. Ponadto kształtują społeczno – moralne cechy, przestrzeganie ustalonych reguł i zasad oraz współzawodnictwo. Rozwijają również sprawność fizyczną. 

Dzień Matki

26 maja obchodzimy Dzień Matki. W tym wyjątkowym dniu zazwyczaj w szkole odbywały się uroczyste akademie. W tym roku jest inaczej, ale my nie zapomnieliśmy o naszych kochanych mamach i w skromny sposób, tak jak potrafiliśmy czcimy Wasze święto.
Wszystkim Mamom życzymy zdrowia, pociechy, radości i dumy z ich dzieci.

ZNOWU RAZEM W SZKOLE! ZNOWU RAZEM W ŚWIETLICY!

– czyli powrót klas młodszych do nauki stacjonarnej

Bardzo lubimy przebywać w swoim towarzystwie, wspólnie się uczyć, relaksować, bawić, tańczyć, tworzyć. 

To czas bezcenny dla naszego wszechstronnego rozwoju.

Dowolne zabawy w świetlicy szkolnej

Uczniowie uczęszczający do naszej świetlicy szkolnej mają czas na dowolne zabawy, gdyż zabawa obok nauki jest podstawową formą aktywności dzieci. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości i doświadczenia dzieci, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie. Świetlica przygotowuje dzieci do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrobienia nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

Świetlicowe Walentynki

Walentynki to święto zakochanych i zaprzyjaźnionych osób. Z tej okazji w naszej szkole została zorganizowana Poczta Walentynkowa. Każdy uczeń klas I – III mógł przygotować list, kartkę, którą należało umieścić w specjalnie przygotowanej skrzynce. Od samego rana szkoła tętniła życiem. Uczniowie nie mogli doczekać się rozdania. Walentynkowy listonosz dostarczał różnorodne liściki z życzeniami i upominki, które wywoływały uśmiech na twarzach obdarowanych. Ten dzień na pewno zapisze się w pamięci naszych uczniów.

Świetlicowe zabawy zimowe

Uczniowie klas młodszych korzystając z pięknej zimowej aury spędzali czas na zabawach zimowych. Lepili bałwany i rzeźbili z brył śnieżnych wykazując się kreatywnością. Dużo uciechy i frajdy sprawiała im jazda na sankach oraz budowa igloo.

Skip to content