Świetlica

Świetlica działająca przy Szkole Podstawowej nr 25 rozpoczyna pracę o godzinie 7.00 i dostosowuje swój plan pracy do planu zajęć dydaktycznych, a kończy o godzinie 18.00.
Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, odpowiednie warunki do rozwoju intelektualnego, zabawy i wypoczynku. W ramach tej opieki realizuje swój plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, który powstał na bazie planu pracy szkoły z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb dzieci.

W naszej świetlicy …

 • kształtujemy właściwą postawę etyczno – moralną,

 • wyrabiamy takie cechy jak: pracowitość, uczciwość, sumienność, zdyscyplinowanie,

 • wdrażamy dzieci do samodzielnej pracy umysłowej,

 • utrwalamy wiadomości szkolne,

 • pomagamy dzieciom z trudnościami w nauce,

 • rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez prowadzenie różnych form zajęć typu: zajęcia plastyczne, czytelnicze, muzyczne, origami, ruchowe, rozrywki umysłowe, gry i zabawy dydaktyczne,

 • kształtujemy nawyki kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w swoim środowisku,

 • uwrażliwiamy na los i potrzeby innych, poprzez organizowanie małych akcji charytatywnych, najczęściej z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

 • kształtujemy postawy patriotyczne organizując wycieczki do miejsc pamięci narodowej, konkursy plastyczne i konkursy wiedzy, programy artystyczne ( 11 Listopada, 3 Maja),

 • troszczymy się o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci, duży nacisk kładąc na czynny wypoczynek, czyli: spacery, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, wycieczki rekreacyjne na łono natury i w miejsca zieleni,

 • wdrażamy do prawidłowych nawyków higienicznych (mycia rąk przed posiłkiem, schludny wygląd; organizując pogadanki z pielęgniarką szkolną, lekarzem),

 • dbamy o bezpieczeństwo podczas zabaw i zajęć (organizujemy również spotkania z policjantem, strażnikiem miejskim),

 • zapewniamy także dzieciom sporo wolnego czasu na indywidualny wybór rodzaju zabawy czy zajęć według własnego pomysłu i upodobania.

Nasze sale są kolorowe, schludne, zadbane, bogato wyposażone.
Nauczycielki pracujące w świetlicy to młoda, wykwalifikowana, bardzo sympatyczna i przyjaźnie nastawiona do dzieci i Rodziców kadra.

Nasza świetlica dobrze współpracuje z Rodzicami, zapraszając ich do pomocy w czasie wycieczek, a także we wszelkiego rodzaju uroczystościach świetlicowych jak: bal karnawałowy, Andrzejki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Dziecka itp. Wszystkie wydarzenia świetlicowe dokumentujemy w Kronice Świetlicy.

Świetlica nasza w ramach rozwijania zainteresowań uczniów wzbogaciła ofertę zajęć prowadzonych o różne koła zainteresowań.