Serdecznie zapraszamy do udziału w świetlicowym konkursie plastycznym “Prawa dziecka – oczami dzieci”

ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT ,,PRAWA DZIECKA – OCZAMI DZIECI”

Organizatorem konkursu jest Kierownik Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie Nauczycielki: Agnieszka Zabłocka-Jurka, Olga Strąk.

Cele konkursu:
• Poszerzanie świadomości i wiedzy uczniów na temat praw dziecka.
• Zachęcanie do aktywności twórczej.
• Rozwój talentów i zainteresowań uczniów.
• Prezentacja wiedzy i umiejętności dzieci.
• Uczenie zdrowej rywalizacji.

Zasady uczestnictwa:
• konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 0 – 6, uczęszczających do świetlicy szkolnej
• rozgrywać się będzie w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria: klasy 0
II kategoria: klasy 1 – 2
III kategoria: klasy 3
IV kategoria: klasy 4 – 6
• prace należy wykonać w zespołach 2-4-osobowych
• praca powinna zilustrować wybrane prawo lub kilka praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka
• format pracy A3 lub większy,
• technika prac dowolna,
• prace konkursowe należy składać do 15 listopada do pani Agnieszki lub pani Olgi.

Komisja konkursowa w składzie: kierownik świetlicy pani Marcela Dziak, nauczyciele : Agnieszka Zabłocka-Jurka, Olga Strąk oraz Robert Chędor, zbierze się 15 listopada.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi 20 listopada o godz. 14.15 w sali nr 16 – dużej świetlicy.

Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na tablicy na korytarzu szkolnym.