Uczniowie klas 4 – 6 mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych “ŚWIETLIK”.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: Etap Przygotowawczy oraz Test Konkursowy. Pierwszy etap Konkursu, polegający na wykonaniu zestawu doświadczeń konkursowych przez uczestników, odbywa się w dowolnym terminie od dnia 15 stycznia do dnia 12 marca 2019 r. Drugi etap, czyli Test Konkursowy, XII edycji Konkursu odbędzie się 12 marca 2019 r., przy czym godzina rozpoczęcia pisania testu zostaje ustalona pomiędzy 08:50 a 09:30. Test Konkursowy może odbywać się w wielu salach Szkoły biorącej udział w Konkursie, pod warunkiem jednoczesnego jego rozpoczęcia we wszystkich pomieszczeniach. Jeżeli Szkoła nie może spełnić tego warunku, ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2019 r.

Dalsze szczegóły na stronie www.swietlik.edu.pl
Koordynatorem konkursu na terenie naszej szkoły jest Izabella Gołębiowska.
Opłata wynosi 10 zł.
Zapraszamy wszystkich chętnych.

 

425