W tym roku zaangażowaliśmy się w działania na rzecz budowania świadomości czerniaka – groźnego nowotworu skóry.
W naszej szkole zostały zrealizowane spoty edukacyjne z okazji VII Tygodnia Świadomości Czerniaka, które uczą obserwować i rozpoznawać nieprawidłowe znamiona. Tegoroczna akcja mówiąca o cechach charakterystycznych czerniaka organizowana jest pod hasłem “Dziecinnie proste badanie skóry, czyli Czerniakowe Abecadło”.

Tydzień Świadomości Czerniaka jest realizowany w ramach kampanii edukacyjnej skierowanej do młodzieży “Znamię! Znam je?”, której celem jest przekazanie wiedzy na temat ochrony przed czerniakiem oraz wczesnego wykrywania tego nowotworu. Organizatorem kampanii jest Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Zachęcamy do śledzenia filmów na profilu facebook kampanii https://www.facebook.com/znamieznamje/ lub na kanale YouTube https://www.youtube.com/user/AkademiaCzerniaka

Więcej o czerniakach i kampanii “Znamię! Znam je?” na
http://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/kampania-znamie-znam-je/o-kampanii/