Ubezpieczenie dzieci

UBEZPIECZENIA UCZNIÓW NIE SĄ OBOWIĄZKOWE

Ubezpieczenie dzieci zawarte jest z PZU.

Składka dla ucznia 40,00 zł (jednorazowa za cały rok szkolny z włączeniem wyczynowego uprawiania sportu).

Dodatkowe informacje na stronach Grupy PZU