Lody, Lody dla ochłody…. tak klasa 1a i 2b radzą sobie z upałami w czasie zajęć w świetlicy szkolnej…

448