W ramach współpracy, którą Szkoła Podstawowa nr 25 prowadzi ze Strażą Miejską w zakresie działań profilaktyczny, odbędą się w najbliższym czasie następujące warsztaty profilaktyczne:

dla klas trzecich warsztaty pt.: „Przyjaciele zwierząt” (prawa zwierząt, postępowanie wobec zwierząt wolno żyjących),

według następującego harmonogramu:
08.11.2017r (środa):
godz. 8.00 – 8.45 – klasa III B
godz. 8.55 – 9.40 – klasa III C

09.11.2017r (czwartek):
godz. 8.00 – 8.45 – klasa III A
godz. 8.55 – 9.40 – klasa III E
godz. 9 55 – 10.40 – klasa III D

dla klas siódmych warsztaty pt. :„Współczesne zagrożenia” (postępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego, podejrzanego pakunku, powiadamianie służb ratowniczych, zasady ewakuacji),

według następującego harmonogramu:
08.11.2017r (środa):
godz. 9.55 – 10.40 – klasa VII B
godz. 11.45 – 12.30 – klasa VII A

 

autor wpisu: Katarzyna Molenda