Warsztaty wielkanocne
W dniach 5-9 marca 2018r. uczniowie klas V- VII uczestniczyli w warsztatach wielkanocnych. Podczas zajęć wykonali pisanki i ozdoby świąteczne, które potem zostały przekazane do Ośrodka Działalności Leczniczej w Warszawie.
Wszystkim uczniom zaangażowanym serdecznie dziękuję. Otrzymane dary pozwolą pacjentom nie tyko odczuć radość zbliżających się Świąt, ale nade wszystko doświadczyć ludzkiej życzliwości, płynącej z faktu, że nie są pozostawieni sami sobie.
Katarzyna Kołtun

759