Tradycją świetlicy jest współpraca z biblioteką dla dzieci przy ul. Chłodnej. Dzieci przez cały rok szkolny biorą udział w zajęciach tematycznych, które odbywają się raz w miesiącu. W ten sposób zaszczepiamy w dzieciach chęć do czytania oraz pokazujemy ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu.