Współpraca z Politechniką Warszawską

Współpraca z Politechniką Warszawską:
projekt „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej aktywnie angażuje się w zapewnienie wysokiej jakości nauczania matematyki w szkołach. Realizując projekt „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”, współpracuje z samorządami terytorialnymi, udostępniając innym szkołom zaawansowane narzędzia edukacyjne. Uczniowie otrzymują w ten sposób dostęp do platformy „zeszyt.online”, na której pod opieką sztucznej inteligencji podnoszą swoje umiejętności matematyczne.

SP nr 25 aktywnie uczestniczy w powyższym projekcie już trzeci rok. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie systemu w placówce jest mgr Karolina Wargin- nauczyciel matematyki.  Na samym początku objęte projektem były tylko klasy na jednym poziomie- obecne klasy 6. W poprzednim roku pracowały z platformą klasy 4 i 5. W tym roku szkolnym dołączyły klasy 7 i 8. W ten sposób w projekcie uczestniczy cały poziom klas 4-8. Specjalnie dla klas 8 zostały stworzone pakiety zadań egzaminacyjnych, które system wgrywa sam systematycznie na konta ósmoklasistów, aby na bieżąco ćwiczyli swoje umiejętności do egzaminu kończącego szkołę.

Praca z klasami 6 jest najbardziej intensywna. Uczniowie jedną godzinę lekcyjną w tygodniu rozwiązują zadania na platformie. Ćwiczenia niewykonane na tej lekcji muszą zostać terminowo skończone w ramach pracy domowej. Nauczyciel ma możliwość regulowania terminu wykonania zadań – z reguły są one na tyle odległe, aby każdy uczeń w dowolnym, dogodnym dla niego czasie zakończył moduły. System daje również możliwość wgrywania sprawdzianów.

Narzędzie, jakim jest platforma „zeszyt.online” wydaje się najlepszym narzędziem do nauczania matematyki podczas pracy zdalnej. Uczniowie mogą przyswoić informacje z lekcji, poćwiczyć i utrwalić wiedzę. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji otrzymują zadania dostosowane do ich umiejętności. System pamięta braki w wiedzy ucznia, trudności, jakie występowały w rozwiązywaniu zadań na przestrzeni wszystkich lat pracy z platformą. Daje to możliwość przygotowywania specjalnych modułów – powtórek z materiału, z którym wcześniej były problemy.  Takie powtórki otrzymuje systematycznie od „zeszytu.online” każdy uczeń.

Mgr Karolina Wargin
Nauczyciel matematyki w SP nr 25
koordynator projektu „zeszyt.online”

Skip to content