W ramach świetlicy szkolnej, wybraliśmy się z klasami 2a oraz 2b na wycieczkę, na Stadion Narodowy. Dzieci z ciekawością słuchały opowiadań przewodnika i z dużym zainteresowaniem zwiedzały zakamarki Stadionu. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy jak np. ilość miejsc na trybunach, którą szatnię zajmuje polska reprezentacja oraz to, że Stadion Narodowy zbudowany jest na ruinach Stadionu Tysiąclecia, jak i wiele innych, których nie sposób wymienić. Najważniejsze było to, że dzieciom bardzo się podobało i chętnie powtórzą wycieczkę.