Wynik ankiety dla rodziców uczniów z klas I-VI

1.     Czy Pani/a dziecko chętnie chodzi do szkoły? (jeżeli nie, proszę napisać dlaczego)

Klasy I Klasy II Klasy III razem %
Zawsze 48 61 9 118 81
Prawie zawsze 31 6 18 55 37
Czasami 3 4 3 7 4,8
Nigdy 0 0 0 0 0
Nie wiem 0 0 0 0 0

1.     Czy Pani/a dziecko chętnie chodzi do szkoły? (jeżeli nie, proszę napisać dlaczego)

Klasy IV Klasy V Klasy VI razem %
Zawsze 17 16 9 42 36,2
Prawie zawsze 24 19 14 57 49,1
Czasami 1 4 11 16 13,7
Nigdy 1 0 0 0 0
Nie wiem 0 0 0 0 0

2.     Czy Pani/a dziecko może liczyć na pomoc nauczycieli?

Klasy I Klasy II Klasy III Razem %
Zawsze 49 21 14 84 57
Prawie zawsze 15 11 12 38 26
Czasami 1 0 2 3 2
Nigdy 0 0 2 2 1,3
Nie wiem 16 1 2 19 13

2.     Czy Pani/a dziecko może liczyć na pomoc nauczycieli?

Klasy IV Klasy V Klasy VI Razem %
Zawsze 14 12 5 31 26,7
Prawie zawsze 15 16 10 41 35,3
Czasami 7 8 17 32 27,5
Nigdy 0 0 1 1 0,8
Nie wiem 7 3 0 10 8,6

3.  Czy Pani/a dziecko spotkało się z przejawami agresji ze strony kolegów? (jeżeli tak , proszę opisać czym się ona przejawiała, kto był agresorem, gdzie doszło do zdarzenia)

Klasy I Klasy II Klasy III razem %
Tak 24 13 12 49 33
Nie 43 8 13 64 44
Nie wiem 15 12 4 31 21

3.     Czy Pani/a dziecko spotkało się z przejawami agresji ze strony kolegów? (jeżeli tak , proszę opisać czym się ona przejawiała, kto był agresorem, gdzie doszło do zdarzenia)

Klasy IV Klasy V Klasy VI razem %
Tak 17 23 11 51 43,9
Nie 12 11 14 37 31,8
Nie wiem 15 5 9 29 25

 

4.     Jak ocenia Pan/i swoje kontakty z wychowawcą? (proszę opisać ewentualne zastrzeżenia)

Klasy I Klasy II Klasy III razem %
Bardzo dobrze 57 26 24 107 73
Dobrze 24 7 6 37 25
Źle 0 0 0 0 0

4.     Jak ocenia Pan/i swoje kontakty z wychowawcą? (proszę opisać ewentualne zastrzeżenia)

Klasy IV Klasy V Klasy VI razem %
Bardzo dobrze 32 31 14 77 66,3
Dobrze 11 8 19 38 32,7
Źle 0 0 1 1 0,8

5.     Czy informacje o dziecku są Pani/u przekazywane w atmosferze życzliwości
i zrozumienia?

Klasy I Klasy II Klasy III razem %
Zawsze 74 31 26 131 90
Prawie zawsze 5 2 4 11 7,5
Czasami 0 0 0 0 0
nigdy 0 0 0 0 0

5.     Czy informacje o dziecku są Pani/u przekazywane w atmosferze życzliwości
i zrozumienia?

Klasy IV Klasy V Klasy VI razem %
Zawsze 35 29 24 88 75,8
Prawie zawsze 7 10 8 25 21,5
Czasami 0 0 2 2 0
nigdy 0 0 0 0 0

6.     Czy wartości i postawy, które kształtuje szkoła, są Pani/u bliskie?
(proszę opisać ewentualne zastrzeżenia)

Klasy I Klasy II Klasy III razem %
Tak 39 29 19 87 60
Raczej tak 40 4 10 54 37
Raczej nie 1 0 1 2 1,3
Nie 0 0 0 0 0

6.     Czy wartości i postawy, które kształtuje szkoła, są Pani/u bliskie?
(proszę opisać ewentualne zastrzeżenia)

Klasy IV Klasy V Klasy VI razem %
Tak 18 12 6 36 31
Raczej tak 21 24 24 69 59,4
Raczej nie 0 3 2 5 4,3
Nie 0 0 0 0 0

7.     Proszę ocenić swoje zaangażowanie w działalność szkoły (aktywny udział na zebraniach, praca w Radach Rodziców, zaangażowanie w życie klasy, składanie wniosków i propozycji, spotkania z wychowawcą)

Klasy I Klasy II Klasy III razem %
Bardzo duże 12 3 4 19 13
Duże 39 16 12 67 46
Średnie 25 8 12 45 31
Małe 5 6 1 12 8
Wcale się nie angażuję 0 0 1 1 0,6

7.     Proszę ocenić swoje zaangażowanie w działalność szkoły (aktywny udział na zebraniach, praca w Radach Rodziców, zaangażowanie w życie klasy, składanie wniosków i propozycji, spotkania z wychowawcą)

Klasy IV Klasy V Klasy VI razem %
Bardzo duże 9 4 2 15 12,9
Duże 9 12 9 30 25,8
Średnie 15 18 18 51 43
Małe 9 4 2 15 12,9
Wcale się nie angażuję 0 1 1 2 1,7

8.     Uwagi o pracy szkoły. Proszę podać pozytywy oraz to co należy zdaniem Pani/a
w szkole zmienić.

Pozytywy:

odrabianie prac domowych na świetlicy

– atmosfera w porządku

– szkoła sprawia bardzo pozytywne wrażenie

– bardzo pomaga dzieciom możliwość przynoszenia ulubionych pluszaków

– opieka starszych dzieci

– przyjazne podejście do rodziców i uczniów

– ciepła, życzliwa postawa kadry szkoły, otwartość, chęć pomocy

– bardzo dobra współpraca, dziecko zadowolone

– szkoła jest b. przyjazna

– szkoła super, świetna atmosfera, bardzo przyjazna dziecku

– dobry kontakt nauczyciela z uczniami, udostępnić parking w czasie zebrań

– bardzo dobra szkoła, dobrze zorganizowana

 

Co zmienić:

–       problemy są z odbieraniem dzieci ze świetlicy, rodzice biegają po szkole

–       polepszyć obserwację dzieci na świetlicy

–       mała ilość interesujących zajęć dodatkowych

–       nie podoba się zakaz wchodzenia rodziców do szkoły (zarządzenie p. dyrektora)

–       więcej zajęć ruchowych

–       chaos na przerwach i w świetlicy

–       większa dbałość o higienę toalet

–       należy zwrócić uwagę na zachowanie dzieci – słownictwo starszych uczniów na korytarzu szkolnym

–       więcej ruchu dla dzieci młodszych, mniej siedzenia w ławkach

–       odrabianie pracy domowej na świetlicy( pilnowanie i sprawdzanie)

–       zbyt duży kontakt ze starszymi dziećmi

–       hałas z korytarza

–       szkoła nie uczy myśleć, nie uczy odwagi, kreatywności, pracy zespołowej, mały nacisk na komunikację i emocje

–       za mało zajęć pozalekcyjnych bezpłatnych

–       „należy zwiększyć kontrolę dostępu osób trzecich do szkoły”

–       poprawa nagłośnienia mikrofonowego w sali gimnastycznej (apele, wystąpienia oficjalne)

W ankiecie wzięło udział 245 rodziców.