WYNIKI KONKURSU PAPIESKIEGO

 LAPBOOK ŚLADAMI JANA PAWŁA II PO POLSCE

 I miejsce:

Shelly Świątek PSP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni – Letnisku

Paweł Tuczyński SP im. Jana Pawła II w Jerzmanowej

II miejsce:

Maja Kupis PSP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni – Letnisku

Marcelina Biało SP Nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach

III miejsce:

Kornelia Rydz PSP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni – Letnisku

WYRÓŻNIENIA:

Anna Andrzejewska SP Nr 35 w Szczecinie

Weronika Kosierb SP nr 3 w Lublinie

Natalia Kalinowska SP Nr 25 w Warszawie

Magdalena Ślaska SP Nr 132 w Warszawie

Karolina Król SP w Jerzmanowej

Serdecznie gratulujemy J

NAGRODY WYŚLEMY POCZTĄ

458