W piątek 23 listopada Samorząd Uczniowski naszej szkoły uczestniczył w debacie samorządów uczniowskich wolskich szkół podstawowych poświęconej Konwencji o Prawach Dziecka. Jednym z głównych celów debaty było przygotowanie dzieci do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi.

Uczniowie prezentowali własne doświadczenia dotyczące przestrzegania ich praw. Podczas warsztatów prowadzonych przez panią Katarzynę Molendę ustalali wspólnie granice interpretacyjne Konwencji oraz prezentowali wzorcowe rozwiązania trudnych tematów. Ważne jest też i to, że samorządy uczniowskie mogły się ze sobą spotkać, wymienić doświadczenia i uczyć wzajemnie od siebie.
Spotkaniu patronowali Rada i Zarząd Dzielnicy Wola oraz Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Wola.  Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział. Podziękowania należą się państwu dyrektorom szkół i pedagogom, którzy sprawowali pieczę nad uczniami.