Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018-2019

Mając na uwadze dobro i wszechstronny rozwój dziecka organizujemy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych oraz mających kłopoty w nauce.W ramach pomocy uczniom słabym organizowane są zajęcia wyrównawcze. Uczniowie zdolni korzystają z ciekawych zajęć realizowanych przez najlepszych nauczycieli w ramach kół przedmiotowych. Problemy wychowawcze rozwiązywane są przez wychowawców klas w porozumieniu i we współpracy z pedagogiem i psychologiem.

ZAJĘCIA NAUCZYCIEL KLASA DZIEŃ GODZINA SALA
Innowacja pedagogiczna „Moje dochody, wydatki, oszczędności” – ed. ekonomiczna O. Strąk IIa wtorek 12:45 – 13:30 117
Innowacja pedagogiczna „Rosnę zdrowo” E. Tkaczyk IIb poniedziałek 10:50 – 11:35 9
Zajęcia rozwijające kreatywność O. Strąk IIa poniedziałek 13:45 117
Zajęcia rozwijające kreatywność E. Tkaczyk IIb środa 11:45 – 12:30 9
Z. usprawniające umiejętności w zakresie ed. pol. i matematycznej M. Jarosz IIIa poniedziałek

czwartek

12:50 – 13:35
Z. usprawniające umiejętności w zakresie ed. matematycznej O. Strąk IIa wtorek 7:30 – 8:00 117
Z. usprawniające umiejętności w zakresie ed. polonistycznej E. Tkaczyk IIb poniedziałek

czwartek

7:30 – 8:00 9
Z. usprawniające umiejętności w zakresie ed. pol. i matematycznej A. Kostrzębska Ib czwartek

piątek

7:30 – 8:00 8
Z. usprawniające umiejętności w zakresie ed. pol. i matematycznej K. Pęska Ia poniedziałek 11:45 – 12:30 3
Terapia pedagogiczna A. Kostrzębska Ib piątek 9:55 – 10:40 17
Terapia pedagogiczna A. Kostrzębska Ia piątek 12:00 – 12:45 17
Terapia pedagogiczna A. Kostrzębska Ia, IIa środa 12:00 – 13:30 17
Terapia pedagogiczna E. Tkaczyk IIa, IIb
Schola liturgiczna s. B. Zawiślak

s. L. Świerczyna

0-VIII piątek 17:30 – 19”00 Parafia
Z. sportowe „Otwarte sale” – gimnastyka sportowa M. Suske I-IV wtorek

czwartek

14:30 – 15:15 II piętro hol
Z. sportowe „Otwarte sale” A. Zarzycka IIIa poniedziałek 12:50 – 13:35 korytarz / sala gim. / boisko
Etyka M. Adamska I-III środa 14:35 – 15:20 105
Zajęcia origami A. Gorzała IIb poniedziałek 15:00 – 15:45 9
Gitara dla początkujących D. Kostrzewa IIb, IIIa, IVb, IVc czwartek 16:30 – 17:15 3
ZAJĘCIA NAUCZYCIEL KLASA DZIEŃ GODZINA SALA
Z. przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty M. Bernatek VIIIb wtorek 14:35-15:20 207
Z. wyrównawcze z j. polskiego M. Kwiecień-Rysz
Z. dodatkowe z geografii I. Gołębiowska VIa, VIb piątek 13:30-14:30 212
Z. wyrównawcze z matematyki K. Wargin VIb czwartek 13:45-14:30 204
Z. wyrównawcze z matematyki K. Wargin IVd, IVe wtorek, czwartek 7:25-7:55 204
Z. wyrównawcze z matematyki E. Hyc Via Poniedziałek 13:45 – 14:30 102
Z. wyrównawcze z matematyki E. Hyc VIIb Czwartek 14:35 – 15:20 214
Z. wyrównawcze z matematyki E. Hyc VIIIb piątek 14:35 – 15:20 214
Z wyrównawcze z j. angielskiego E. Perkowska Vc, Vd czwartek 12:50 – 13:35 103
Z wyrównawcze z j. angielskiego M. Otorowska VIIa, VIIb, VIIIb czwartek 7:10 – 7:55 104
Z wyrównawcze z j. angielskiego M. Otorowska Va, Vb Czwartek 12:50 – 13:35 104
Z. wyrównawcze z j. niemieckiego M. Bomba VII – VIII środa 7:40 – 7:55 207
Z. dodatkowe uzupełniające (informatyka) I. Pabich IV – VI piątek 13:45 – 14:30 215
Z. dodatkowe z biologii R. Pietrzak VIIIa, VIIIb Wtorek 7:35 – 7:55 214
Z. dodatkowe z chemii R. Pietrzak VIIIa, VIIIb czwartek 7:35 – 7:55 214
Konsultacje z fizyki J. Nadaj VII – VIII Wtorek, czwartek 12:30 – 12:50 214
Tutoring – konsultacje z uczniami A. Mazurek IV-VIII środa 12:30-13:15 203
Koło informatyczne I.Pabich IVa, IVb, IVc, IVd, IVe piątek 12:50 – 13:35 215
Koło geograficzne A.Barke vel Berg V-VIII środa 12:50-13:35 105
Koło plastyczne R. Chędor IV-VIII poniedziałek 13:45-15:00 119
Koło przyjaciół biblioteki P. Mańko VIa, VIb Środa 13:45-14:30 biblioteka
Chór N. Jarosiewicz IV-VIII Poniedziałek 15:00-15:45 108
Etyka K. Molenda IV-VIII Środa 14:35-15:20 107
Z. sportowe „Otwarte sale” A.Chajneta V-VIII Czwartek 14:30-15:15 sala gim.
Z. sportowe przy muzyce dla dziewcząt „Otwarte sale” A.Chajneta V-VIII środa 15:20-16:05 sala gim.
Z. sportowe „Otwarte sale” A.Zarzycka III-IV poniedziałek 12:50-13:35 korytarz/sala gim./boisko
Z. sportowe „Otwarte sale” – gimn. sportowa M. Suske I-IV Wtorek, czwartek 14:30 – 15:15 II pietro korytarz
Z. sportowe „Otwarte sale” – piłka siatkowa A.Łaszkiewicz V-VIII poniedziałek 14:30-16:00 sala gim.
Z. sportowe „Otwarte sale” – tenis stołowy A.Łaszkiewicz IV-VIII wtorek 12:50-13:35 korytarz parter
Terapia pedagogiczna A.Kostrząbska kl. IV poniedziałek 14:00-14:45
Terapia pedagogiczna K. Molenda
Zajęcia socjoterapeutyczne K. Molenda
Schola liturgiczna s. B. Zawiślak

s. L. Świerczyna

0-VIII piątek 17:30-19:00 Parafia