Dnia 28 lutego 2018 w naszej szkole odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej. Głównym celem spotkania było przedstawienie sprawozdań z pracy komisji do spraw ewaluacji wewnętrznej:

  • omówienie wyników sprawdzianów kompetencji w klasach I-VII
  • omówienie wyników sprawdzianów czytania ze zrozumieniem oraz tempa głośnego czytania w klasach I-VII.

Najwięcej uwagi poświęcono kwestiom związanym ze zwiększeniem bezpieczeństwa w szkole poprzez ograniczenie dostępu osób dorosłych i wprowadzenie księgi odwiedzin. Temat, nad którym również pochylono się szczególnie, dotyczył niewłaściwego korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych. W wyniku tej dyskusji podjęto uchwałę, na mocy której zabrania się uczniom korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć szkolnych.

Sprawy rożne dotyczyły organizacji Rekolekcji Wielkopostnych w dniach 13-15.03.2018. Ustalono następujący harmonogram mszy świętych:
klasy I-III – godz. 10.30
klasy IV-V – godz. 11.30
klasy VI-VII – godz. 13.30

W czwartek o godzinie 11.30 odbędzie się msza święta dla klas IV-VII kończąca rekolekcje. Dni, podczas których odbywają się rekolekcje, są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

567