Akcja “Zima w Mieście 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w Akcji „Zima w Mieście 2020 r.” organizowanej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w terminie od 10 do 23 lutego 2020 r. wezmą udział niżej wymienione szkoły podstawowe:

1.Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego,
ul. Miedziana 6, tel. (22) 620 45 02;

2. Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej,
ul. Syreny 5/7, tel. (22) 632 59 94;

3. Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa,
ul. Jana Olbrachta 48/56, tel. (22) 837 16 65;

4. Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ul. Grenady 16, tel. (22) 632 14 60;

5. Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów,
ul. Kasprzaka 1/3, tel. (22) 632 23 17;

Pobierz wykaz szkół tutaj