Serdecznie zapraszam do udziału w szkolnym konkursie literackim na wiersz o tematyce zimowej „ZIMA W MOICH OCZACH” dla klas 1-3

Tematem wierszy powinna być zima i wszystko co z nią związane- śnieg narty, sanki,dziecięca radość i zabawa, aktywność sportowa i szczęśliwe chwile spędzone z najbliższymi.

Już dziś serdecznie zachęcam do sięgnięcia po pióro i oddania wyników pracy twórczej do dnia 20 grudnia 2017 r. do p. Karoliny Kotowskiej sala nr 6

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs literacki „ZIMA W MOICH OCZACH” skierowany jest do uczniów z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie.
  2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań literackich, promowanie osób uzdolnionych.
  3. Wymogi formalne: zadaniem uczniów jest napisanie wiersza, na wskazany temat. Uwaga! Przedłożony na konkurs tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany i nagradzany.
  4. Prace, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą powinny zostać złożone do 20 grudnia do organizatora konkursu.
  5. Przy ocenie prac specjalnie powołane przez organizatora jur, będzie brało pod uwagę: związek wiersza z tematem, – twórcze podejście do formy i tematu – włożony wysiłek.
  6. Przewidziano następujące kategorie wiekowe: Kategoria I – klasy 1,2; Kategoria II – klasy 3
  7. Jeden uczestnik może złożyć 1 pracę.
  8. Dla laureatów przewidziane są nagrody, a dla pozostałych uczestników dyplomy.
  9. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w styczniu 2018 roku podczas apelu podsumowującego pracę w pierwszym semestrze
  10. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę autora na publikowanie jego pracy.

Serdecznie zapraszam

———| Karolina Kotowska

595